Nagyvázsonyi Szent István templom fő és mellékoltára

Gróf Zichy János és Széchenyi Katalin grófnő emlékezete A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: A nagyvázsonyi Szent István templom 1743-as helyreállítását a mélyen katolikus vallású Gróf Zichy János és hitvese Széchenyi Katalin grófnő végeztette a korra jellemző barokk stílusban. A XVIII. század a magyar katolicizmus történetének egyik kiemelkedő korszaka: az…

Az Evangélikus templom

(Vári-templom) A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: A mohácsi csatát követő esztendőkben egymás után néptelenednek el a török által fenyegetett falvak plébániái, rendházai. Nem volt ez másképp Nagyvázsonyban sem, ahol a pálosok rendházát 1552-ben még fel is robbantják „nehogy a török belészálljon.” A következő évtizedekben a hadszíntérré váló végvár katonasága…

Kinizsi Pál

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: Kinizsi Pál Mátyás király hadvezére, a török elleni hadjáratok legendás hőse. Születésének idejére és helyére több elmélet is született. (pl.Bihar megyei Kinis, Hernád völgyében fekvő Kiskinizs, stb.) „Vitézlő iskoláit” Magyar Balázs, korának kiemelkedő hadvezérének keze alatt végzi. Először az 1468-évi cseh hadjáratban találkozunk a…

Nagyvázsonyi Szentháromság szobor

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: A pestis – döghalál, vagy ragadó dögletesség – gyakori „vendége” volt a középkori és koraújkori Magyarországnak. Borzalmas voltáról egy szemtanú így ír: „Az infectio [fertőzés] közöttünk még sem szűnik, sőt az Istennek példás ítélete – úgy láttyuk – még jobban foly közöttünk. Boldog szemek…

Nagyvázsonyi Hősi emlékmű

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: „… minden község (város) a saját területén létesítsen olyan emlékművet, amelyre a haza védelmében elesett hős fiainak nevét maradandóan bevésse. Vagyonos községnek (városnak) monumentális műemléken, a szegénynek pedig szerény táblán, de mindenesetre méltó módon és minden egyszerűsége mellett is nemes, művészi kivitelben kell megörökítenie…