2017. 01.24. Nagyvázsony Község Önkormányzat nyilvános KT ülés előterjesztése

MEGHÍVÓ

Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. január 24. –én
(kedden) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton
meghívom.

Helye: Nagyvázsony, Községháza Tanácsterem

 1. Nagyvázsony Község Önkormányzatának és Intézményeinek 2017. évi költségvetésére javaslat ( I. sz. melléklet, II. sz. melléklet, III. sz. melléklet- rendezvények 2017) 
 2. Nagyvázsony Község Önkormányzatának adósság keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség megállapítása (I. sz. melléklet)
 3. Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. 2017 évi üzleti tervének megtárgyalása 
 4. A helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 14/2014. (XI. 17.) önkormányzati rendelet, illetve a polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjának módosítására javaslat (I. sz. melléklet)
 5. Nagyvázsonyi Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosítására javaslat
 6. Nagyvázsony Malomkő utca 5 szám alatti önkormányzati lakás hasznosítására javaslat
 7. Nagyvázsonyi 032/6 Vásártér u. telekalakítási ügye (I. sz. melléklet., II. sz. melléklet., III. sz. melléklet)
 8. Nagyvázsony Varga u. lakók kérelme (I. sz. melléklet)
 9. Nagyvázsony 705/17; 0413/2 és 099/2 hrsz.- ú ingatlanok hasznosítására javaslat
 10. Rákóczi Szövetség megkeresése (I.sz. melléklet)
 11. Urnakripták kialakítására javaslat
 12. Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás társulási szerződésének módosítására való javaslat megtárgyalása
 13. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
 14. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításának véleményezése
 15. A Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási megállapodása módosítására javaslat
 16. Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület kérelme közművelődési megállapodás megkötésére (I. sz. melléklet, II. sz. melléklet, III. sz. melléklet.)
 17. Beszámoló az Észak Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről
 18. A kötelező felvételt biztosító általános iskola körzethatárának ismételt véleményezése (I.sz. melléklet)
 19. Egyéb aktuális ügyek (1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet, 6. melléklet)
  1. Közbeszerzési tervek (1. melléklet, 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet)
  2. ÉNYKK- KTI válaszlevele (számlálás 1., számlálás2.)
  3. VKTT díjmódosítására irányuló kérelmének módosítása