Településrendezési terv véleményezési agyaga 2017.október 25-től 2017. november 10-ig

BFNP jegyzőkönyv Környezeti értékelés m-BSZA 4. 6. 7. mód Megalapozó vizsgálat és alátámasztó munkarész m-KSZA 1.mód m-SZE kivágat Műleírás, határozat, rendelet-tervezet Önkormányzati válasz véleményezésire Here is the attachments of this PostÖnkormányzati válasz véleményezésirem-SZE kivágatMűleírás, határozat, rendelet-tervezetm-KSZA 1.módMegalapozó vizsgálat és alátámasztó munkarészm-BSZA 4. 6. 7. módKörnyezeti értékelésBFNP jegyzőkönyv