2018. november 20. képviselő-testületi ülés napirendek és előterjesztések

  1. Nagyvázsony Község Településrendezési Tervének módosítására javaslat (az anyag később kerül kiküldésre)
  2. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről (az anyag később kerül kiküldésre)
  3. Javaslat Nagyvázsony község Intézményi és étkezési térítési díjakról szóló 17/2015. (IX.25.) önkormányzati rendeletének módosítására
  4. EFOP-1.5.2. – 16-2017-00032 „Humánszolgáltatások fejlesztése Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” kódszámú pályázathoz kapcsolódó ajánlatok kiválasztása (az anyag később kerül kiküldésre)
  5. Támogatási kérelem az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételhez
  6. Nagyvázsony község Önkormányzata képviselő – testületének 2019. évi munkaterve
  7. Nagyvázsony község Önkormányzata 2019. évi belsőellenőrzési ütemtervének meghatározása
  8. Támogatási kérelem elbírálása építési telkek értékesítéséhez kapcsolódó támogatáshoz (az anyag később kerül kiküldésre)

Zárt ülés

  • Szociális tűzifa kérelmek elbírálása