Egyházak

Római Katolikus egyházközség

Szent István templom

Nagyvázsony római katolikus plébániáját a XI. században alapították. Templomát a falu akkori birtokosai a Vezsenyiek (Vázsonyiak) Mindenszentek tiszteletére szenteltették fel.

szent istvan templom
Szent István templom

A család 1472-ben férfiágon kihalt. Az új birtokos – Kinizsi Pál – a románkori templomot gyökeresen átalakítva gótikus stílusban építette újjá. Ez a munka egybeesett az újonnan alapított pálos kolostor építésével. A török idők elmúltával Zichy János gróf és felesége Széchenyi Katalin grófnő kezdtek hozzá a ma is látható Szent István tiszteletére újraszentelt templom építéséhez. Figyelemre méltó a templom barokk berendezése, melyet a veszprémi egyházmegye szobrászművészei készítettek. Ebben az időben került sor a plébánia újjászervezésére (1726) is. Jelenleg a Szent Ilona („felső”) templomot használja az egyházközség plébániatemplomként.

Megtekintéshez kulcs kérhető: Henn Józsefnétől (Kinizsi Pál utca 31.) illetve Stáhl Károlynétól (Kinizsi Pál utca 6.)

A templomban jelenleg évente egyszer van szentmise Nagyvázsony búcsúnapján, augusztus 20-án, de kérésre keresztelők és esküvők helyszínéül is szolgál.

Szent Ilona plébánia templom

Szent Ilona templom
Szent Ilona templom

A falu („felső”) Szent Ilona tiszteletére szentelt temploma barokk stílusban épült 1777-ben.

1823 és 1941 között többször átépítették és bővítették. Jelenleg e templomot használja az egyházközség plébániatemplomként.

Megtekintéshez kulcs kérhető: Henn Józsefnétől (Kinizsi Pál utca 31.) illetve Stáhl Károlynétól (Kinizsi Pál utca 6.)

Vasárnapi szentmise: 11:15

www.vamosplebania.hu

 

Református egyházközség

Nagyvázsony-Taliándörögdi Társegyházközség temploma kívülrõlA Nagyvázsonyi Református Egyházközség az 1500-as évek utolsó évtizedében alakul meg – jobbára várkatonák és családtagjaiból. A barokk műemléktemplom mai formáját 1786-ban nyerte el, a torony jelenlegi állapotában 1830-ra épült fel. A közösség híres vendége volt Csokonai Vitéz Mihály, aki több héten át vendégeskedett a parókia akkori tudós-költő lelkészénél, Édes Gergelynél.

Csokonai Nagyvázsonyban értesült a hírről, hogy szerelme, Lilla máshoz ment feleségül. A borozgatást követően “otthagyott csapot s papot” – innen ered maga a szólás is.
A nagyvázsonyi református közösség jelenleg 70 felnőtt tagot és kb. 30-40 gyermeket, fiatalt számlál. Az egyházközség lelkészi szolgálatát a zánkai református lelkész látja el, az istentiszteleti alkalmak mellett hittancsoport, ifjúsági bibliakör működik, az egyházközség alkalmanként missziós családi ill. gyermekprogramokat szervez valamint helyet ad községi alkalmaknak (pl. élő betlehemes stb.).

A templomkulcs Szombati József gondnoktól elkérhető (Iskola u. 2/b.).

Istentiszteletek: vasárnap 10 óra

nagyvazsony.parokia.net.

 

Evangélikus egyházközségek

Mencshely-Nagyvázsony-Szentantalfa-Zánkai Társult Evangélikus Egyházközség

Tevékenység: hitéleti tevékenység, istentiszteletek, hitoktatás, hangversenyek, kiállítások, gyermekprogramok szervezése.

Cím: 8271 Mencshely, Kossuth u. 24.

Elérhetőség: 20/ 824-6931 szabolcsnemeth@freemail.hu

Weboldal: www.mencshely.lutheran.hu 

Evangélikus Vártemplom
Evangélikus Vártemplom

A Nagyvázsony Evangélikus Társegyházközség a Mencshely-Nagyvázsony-Szentantalfa-Zánkai Társult Evangélikus Egyházközség része. Története röviddel a reformáció után elkezdődik. Nagyvázsony végvári státuszából fakadó jogok segítették fejlődését. Az 1700-as évek elején híres középiskolát tart fenn az egyházközség Nagyvázsonyban, amelyet a nagy polihisztor Bél Mátyás is ajánl. Ezt Bárány György evangélikus lelkész alapítja, aki magyarra fordítja A. H. Francke  pedagógiai szakkönyvét.  Az evangélikusok létszáma Nagyvázsonyban jelenleg 100 körül mozog. Nagyvázsony közigazgatási területén két templommal rendelkezünk: a vár melletti templom 1796-ban, a nemesleányfalui pedig 1843-ban épült. Istentisztelet hónap 1. és 3. vasárnapján a Nagyvázsony-nemesleányfalui evangélikus templomban van, hónap 2. 4. és 5. vasárnapján a nagyvázsonyi, vár melletti evangélikus templomban 14. órai kezdettel. Nyaranta és adventben hangversenyeket tartunk, évente kétszer gyerekek számára játszóházat rendezünk.

A nemesleányfalui evangélikus templomban található Veszprém megye első műemléki igénnyel restaurált későbarokk orgonája.