Képviselő – testületi ülésre meghívó

nagyvázsonyMEGHÍVÓ

Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 21. –én (kedden) 10:00 órai kezdettel rendkívüli nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Nagyvázsony, Községháza Tanácsterem

1. Tájékoztató a 2015. évi KSZR szolgáltatásokról Nagyvázsony településen

2. Javaslat Nagyvázsony Község 2016. évi költségvetési rendeletének módosítására

3. Javaslat Nagyvázsonyi Településfejlesztési Közalapítvány alapító okiratának módosítására

4. A parkolóhelyek működtetéséről, a várakozás igénybevételének rendjéről és a parkolási díjakról szóló rendelet tervezet megtárgyalása

5. Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

6. Előterjesztés a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítására

7. Előterjesztés a temetkezésről szóló önkormányzati rendelet módosítására

8. Nagyvázsonyi konyha működésével kapcsolatos beszámoló

9. Szigeti József Attila nagyvázsonyi lakos kérelme

10. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás 2015. évi tevékenységéről beszámoló

11. Egyéb aktuális ügyek

Zárt ülés

  1. Települési támogatási kérelmek elbírálása

Nagyvázsony, 2016. június 16.

                                                                                                     Fábry Szabolcs János

                                                                                                            polgármester