Kinizsi Szövetség: magyar-magyar összefogás Kinizsi emlékére

Kinizsi szövetség települései Kárpát hazábanA Magyar Kormány Bethlen Gábor Alapkezelőjének támogatásával szervezés alatt van a Kinizsi Szövetség. Az összefogás azon Kárpát-medencei magyar településeket, közösségeket tömöríti, amelyek fekvése kötődik Kinizsi Pálhoz és életútjához. Így partnerségben vagyunk az ismeretlen konkrét szülőhely tekintetében, de bizonyosan erdélyi származás okán a székelyföldi testvérfalunkkal, Gidófalvával (térképjele: Gf.) és (a középkori Firtos vár alatt fekvő) szintén székelyföldi Firtosváraljával (F); Magyar Benigna felvidéki származásának okán Egyházasbásttal (E); Kinizsi harcostársának (a szatmári Báthorynak) okán Géberjénnel (G); Kinizsi temesi bánságának okán a délvidéki Kishegyessel (K) és a bánáti Pancsova (P) magyar közösségével; Kinizsi legendás és magyarságunk megmaradásának kulcs-ütköezete, a kenyérmezei diadal okán Csernakeresztúrral (Dél-Erdély, Cs); Kinizsi halálának (Szabács) okán pedig a legdélebbi magyarság egyik falujával, az al-dunai Székelykevével (Sz, Bukovinából 1873-ban Belgrádtól délebbre, de még történelmi Hazánk területére telepített magyar közösség, ahogy a csernakeresztúriak is).

A kisebbik (alsó) térkép kattintásra külön ugrik, majd újabb kattintással kinagyítódik.

kinizsi-kör-kinizsikézA Kinizsi Szövetség szervezését és céljait támogatják partnerként Kinizsi Pál (és Mátyás Király) kedves lelki- és stratégiai tanácsadói, a Magyar Pálos Rend; továbbá a Kárpát-medencei honismereti sorozat alkotói, a Hazajárók stábja is. A Kinizsi Szövetség rövid távú célja a legendás hadvezér szellemiségének ápolása, az összetartozás erősítése, a kevésbé ismert (főként szórványmagyar) települések értékeinek ismertetése, a szövetség településeinek és Nagyvázsony (N) turisztikai szerepének erősítése, népszerűsítése. Hosszabb távú cél a felek közötti partnerség, gazdasági együttműködések, kulturális kapcsolatok erősítése illetve további partnerek bevonása a programba.

A kisebb pályázatunk most az előkészítések, a nyári együttlét és az őszi, kenyérmezei ünnepség költségeit támogatja. Az önkormányzat 4 fős delegációi az utazásokat tekintve fárasztó, ugyanakkor felemelő és erőt adó előkészítő látogatásokon vannak túl, amelyek a kapcsolatfelvételt és a személyes egyeztetéseket szolgálták. A delegáció tagjai megtapasztalhatták, hogy a Kárpát-medencében mindenhol otthon vagyunk köszönhetően a helyi magyar közösségek vendégszeretetének, nyílt szívűségének. A Kinizsi Szövetség külön facebook-profilján (napokon belül) megtekintheti a legfontosabb események fotós összefoglalóit is.

Minderről rövid összefoglaló, power-point bemutató letölthető innen: Kinizsi Szövetség bemutató