Mátyás Király Emlékév: Nagyvázsony kiemelt helyszín

Miközben a románok Erdély elrablását kinyilvánító nagygyűlésüknek 100. évfordulóját ünneplik 2018-ban, a több, mint 1000 éves államisággal rendelkező Magyarország emlékévet hirdetett. A MÁÉRT zárónyilatkozatába is bekerült, hogy 2018-ban a Nemzetpolitikai Államtitkárság Mátyás király emlékévet hirdet. A kezdeményező: id. Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke már a helyi közéleti kávéházban is jelezte, Kolozsvárott pedig jegyzőkönyvbe vetette: Nagyvázsony kiemelt helyszín lesz a rendezvénysorozat keretei között.

 

Idén lesz december 1-én kerek száz éve, hogy a románok Gyulafehérvárott, egy nagygyűlés keretében kihirdették Erdély csatlakozását Havasalföldhöz és Moldvához, azaz Ó-Romániához. Ez az egyoldalú kinyilatkoztatás volt Erdély elrablásának illetve Magyarország Trianon-ban történő szétdarabolásának egyik alapja. 1100 év alatt Hazánkat többször szétszabdalták, de mégis, a több, mint ezer éves határaink között a mintegy 13 és fél milliós magyarság mind a mai napig a legnagyobb lélekszámú nemzetiség.

összekovácsolódjon Budapest meghatározó központi szerepével. Ez is erőt ad annak, hogy Kolozsvárott ülésező emlékév-bizottság szervezésében a Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett idei Mátyás Király Emlékévméltó jelzése legyen nemzetünk nem mindennapi történelmi megmaradás-teljesítményének és egyik legdicsőbb királyunk példájából erőt merítsünk a jövőre vonatkozólag.

Lomniczi Zoltán, az emlékév testületének vezetője a kolozsvári értekezleten jegyzőkönyvbe vetette azt a bejelentést, amelyről a nagyvázsonyi, novemberi közéleti kávéházban szólt először. Eszerint a 2018-as programsorozat egyik kiemelt helyszíne lesz Nagyvázsony települése is. Január 23-án, a Mátyás kolozsvári szülőházéban Hunyadi Mátyás népeket összefogó szerepét hangsúlyozták a Mátyás király-emlékév tanácsadó testületének tagjai a Kolozsvárra összehívott első tanácskozásukat követően tartott sajtótájékoztatójukon.