MEGHÍVÓ és előterjesztések 2018. június 26. nyilvános testületi ülés

MEGHÍVÓ

Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. június 26. –én (kedden) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Nagyvázsony Községháza, Nagyterem

  1. Nagyvázsony község Önkormányzata Képviselő – testületének a környezetvédelemről és a környezetvédelmi alapról 20/2015. (X.06.) szóló rendelet módosítására javaslat
  2. EFOP-1.5.2-16 „Humán szolgáltatások fejlesztése” projekt kapcsán ajánlati felhívás megtárgyalása és közbeszerzési eljárás megindítására javaslat (I.sz. melléklet, II. sz. melléklet, III. sz. melléklet)
  3. EFOP-1.5.2-16 pályázat és a telekkialakítás okán szükségessé vált folyószámlahitel igénybevételéhez kapcsolódó jelzálogjog bejegyzés megtárgyalása (I. sz. melléklet)
  4. Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
  5. Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 10/2014. (III.27.) önkormányzati rendelet módosításának megtárgyalása
  6. Egyéb aktuális ügyek
    1. Hamar Sándor úr kérelme (I. sz. melléklet)
    2. Horváth Géza kérelme