Nagyvázsony Község Településrendezési eszközeinek véleményezési anyaga

BfNP ökológiai hálózat

BfNP tájékoztatásira érkezett

Önkormányzati válasz tájékoztatásira

Tájékoztatásira érkezett

Hatályos szerkezeti terv kivágat

Környezeti értékelés

Megalapozó vizsgálat és alátámasztó munkarész

Módosított szerkezeti terv kivágat

Műleírás, határozat, rendelet-tervezet

OTÉK-tól való eltérés kérelem

Szabályozási terv-belterület m-BSZA 4. 6. 7. mód-ra

Szabályozási terv-külterület m-KSZA 1. mód-ra

UKSZ-krp