Településrendezési terv véleményezési agyaga 2017.október 25-től 2017. november 10-ig

BFNP jegyzőkönyv Környezeti értékelés m-BSZA 4. 6. 7. mód Megalapozó vizsgálat és alátámasztó munkarész m-KSZA 1.mód m-SZE kivágat Műleírás, határozat, rendelet-tervezet Önkormányzati válasz véleményezésire Here is the attachments of this PostÖnkormányzati válasz véleményezésirem-SZE kivágatMűleírás, határozat, rendelet-tervezetm-KSZA 1.módMegalapozó vizsgálat és alátámasztó munkarészm-BSZA 4. 6. 7. módKörnyezeti értékelésBFNP jegyzőkönyv

2017.10.26. Nagyvázsony Község Önkormányzata nyilvános KT ülés előterjesztése

01. Fogorvos beszámoló 2017 02. Kinizsi Kft. 03. TER rendelettervezet 05. Helyi adók felülvizsgálatáról szóló előterjesztés 2017 06. Előterjesztés Nagyvázsony név használatáról 07. Mesevár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítására javaslat 2017 10 08. VKTT_Tarsulasi_Megallapodas_VKTT_ESZI_alapito_okirat_modjó 08_01_A_resz_hatarozat_VKTT_Tarsulasi_Megallapodas 08_02_B rész határozat_VKTT ESZI Alapító okirat m 09. ASP- árajánlatok Nagyvazsonyi 0122 hrsz u ingatlan haszonberletének meghosszabitasara javaslat Védőnői…