Az Evangélikus templom

(Vári-templom) A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: A mohácsi csatát követő esztendőkben egymás után néptelenednek el a török által fenyegetett falvak plébániái, rendházai. Nem volt ez másképp Nagyvázsonyban sem, ahol a pálosok rendházát 1552-ben még fel is robbantják „nehogy a török belészálljon.” A következő évtizedekben a hadszíntérré váló végvár katonasága…

Kinizsi Pál

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: Kinizsi Pál Mátyás király hadvezére, a török elleni hadjáratok legendás hőse. Születésének idejére és helyére több elmélet is született. (pl.Bihar megyei Kinis, Hernád völgyében fekvő Kiskinizs, stb.) „Vitézlő iskoláit” Magyar Balázs, korának kiemelkedő hadvezérének keze alatt végzi. Először az 1468-évi cseh hadjáratban találkozunk a…

Nagyvázsonyi Szentháromság szobor

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: A pestis – döghalál, vagy ragadó dögletesség – gyakori „vendége” volt a középkori és koraújkori Magyarországnak. Borzalmas voltáról egy szemtanú így ír: „Az infectio [fertőzés] közöttünk még sem szűnik, sőt az Istennek példás ítélete – úgy láttyuk – még jobban foly közöttünk. Boldog szemek…

Nagyvázsonyi Hősi emlékmű

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása: „… minden község (város) a saját területén létesítsen olyan emlékművet, amelyre a haza védelmében elesett hős fiainak nevét maradandóan bevésse. Vagyonos községnek (városnak) monumentális műemléken, a szegénynek pedig szerény táblán, de mindenesetre méltó módon és minden egyszerűsége mellett is nemes, művészi kivitelben kell megörökítenie…

Tagok, elérhetőségek

Nagyvázsonyi Önkormányzat Képviselő-testülete a 191/2013. (XI.13.) határozatával a Nagyvázsonyi települési Értéktár Bizottság személyi összetételét az alábbiak szerint állapította meg: Elnök: Szegedi László Tagok: Stefanovitsné Sipos Mária Mátisné Szabó Erzsébet

Szent István templom

Nagyvázsony római katolikus plébániáját a XI. században alapították. Templomát a falu akkori birtokosai a Vezsenyiek (Vázsonyiak) Mindenszentek tiszteletére szenteltették fel. A család 1472-ben férfiágon kihalt. Az új birtokos – Kinizsi Pál – a románkori templomot gyökeresen átalakítva gótikus stílusban építette újjá. Ez a munka egybeesett az újonnan alapított pálos kolostor építésével. A török idők elmúltával…

Pálos kolostor

A kolostor története A mondai hagyomány szerint Kinizsi Pál egyik török rabjának váltságdíjából épült volna a kolostor. Az alapítók célja az volt, hogy ez legyen családi temetkezőhelyük. Az alapítók bőkezűségére mi sem jellemzőbb, mint az, hogy a hagyomány szerint 26 személy eltartására volt elégséges az alapítvány. Kinizsit valóban ide is temették (1494 végén). Sírját föltárták,…

Kinizsi vár

http://www.kinizsivar.hu/  Nyitvatartás A Balaton-felvidék kisebb-nagyobb lankái között található Nagyvázsony községe, melynek egyik domboldalában tör az égbolt felé aközépkori vár lakótornya. Építtetője a környéket uraló Vezsenyi nemesi família volt, akik a Zádor-vár perben való elvesztése után, a 15. század közepén emeltették a várat. Ebben az időszakban viszonylag békés vidéknek számított, ezért elsősorban középnemesi rezidencia, mint erős…