Nyári igazgatási szünet

HIRDETMÉNYNagyvázsony Község ÖnkormányzataKépviselő-Testületének 13/2020. (XII.10.)számú önkormányzati rendelete szerinta Nagyvázsonyi Közös ÖnkormányzatiHivatalban a nyári igazgatási szünetidőtartama:2020. augusztus 3. napjától 2020. augusztus14. napjáig tart.A fenti időszakban az ügyfélfogadásszünetel. Ez alól kivétel, a sürgős halálesetianyakönyvezés.Elhunyt személy anyakönyvezésekor értesítendő:Rádóczyné Szabó Csilla anyakönyvezető azalábbi telefonszámon:06/20/263-1397 Áramszünet miatt augusztus 10-12. közöttsemmilyen ügyintézés nem lehetséges!

Polgármesteri döntés

1/2020. (III..14.) számú polgármesteri döntés a Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsődében rendkívüli szünet elrendeléséről 41/2020 (III.27.) számú polgármesteri döntés rendkívüli települési támogatásról 42/2020 (III.27.) számú polgármesteri döntés rendkívüli települési támogatásról 43/2020 (III.27.) Polgármesteri határozat a nagyvázsonyi játszóterek használatának átmeneti megtiltásáról 44/2020 (III.27.) számú polgármesteri határozat a nagyvázsonyi 65 év feletti lakosok védelmében tett intézkedésekről 45/2020…

Tájékoztatás külföldre távozó gyermekek, tanulók szüleinek jelentési kötelezettségéről

Ezúton hívom fel a külföldre távozó gyermekek, tanulók szüleinek figyelmét az alábbi bejelentési kötelezettségeikre: –          Az óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20.§ (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni…