2017.04.25. Nagyvázsony Község Önkormányzata nyilvános KT ülés előterjesztése

MEGHÍVÓ

Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testülete 2017. április 25. –én (kedden) 18:00 órai kezdettel nyilvános testületi ülést tart, melyre ezúton meghívom.

Helye: Nagyvázsony, Községháza Tanácsterem

 1. Nagyvázsony 11-19196-1-003-00-10 jelzésű ivóvízellátó, valamint a Nagyvázsony 21-19196-1-008-01-03 jelzésű szennyvízelvezető és – tisztító víziközmű rendszer ellátásért felelősök jogait és kötelezettségeiről szóló megállapodás tervezet elfogadására javaslat
 2. Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetői tisztségére álláshirdetés megtárgyalása
 3. Veszprém Megyei Katasztrófavédelem 2016. évi beszámolója
 4. Nagyvázsony község településrendezési tervének módosítására javaslat (I. sz. melléklet, II. sz. melléklet, III. sz. melléklet, IV. sz. melléklet)
 5. Nagyvázsony község településrendezési tervének módosítására és a község Települési Arculati Kézikönyvének elkészítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása (I. sz. melléklet, II. sz. melléklet, III. sz. melléklet, IV. sz. melléklet, V. sz. melléklet)
 6. Előterjesztés Nagyvázsony község az Önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 7/2013.(IV.10.) önkormányzati rendeletének módosítására (I.sz. melléklet, II. sz. melléklet)
 7. Javaslat a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 9/2013.(VI.27.) önkormányzati rendelet módosítására
 8. Javaslat a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2014.(IX.11.) önkormányzati rendelet módosítására
 9. Javaslat a 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról és a 122/2015.(V. 26.) Korm.rendelet az energiahatékonyságról szóló tv. vrh- ban foglalt energia megtakarítási intézkedési terv elkészítésére (I. sz. melléklet, II. sz. melléklet)
 10. Egyéb aktuális ügyek
  1. Közvilágítás (I. sz. melléklet, II. sz. melléklet)
  2. Nagyvázsonyi Mesevár Óvoda és Bölcsőde státuszbővítésre javaslat