Településrendezési terv véleményezési agyaga 2017.október 25-től 2017. november 10-ig

BFNP jegyzőkönyv

Környezeti értékelés

m-BSZA 4. 6. 7. mód

Megalapozó vizsgálat és alátámasztó munkarész

m-KSZA 1.mód

m-SZE kivágat

Műleírás, határozat, rendelet-tervezet

Önkormányzati válasz véleményezésire