EU projektek

Nagyvázsony és Művészetek Völgye településeinek komplex közlekedésbiztonsági fejlesztése

Kedvezményezett Neve: Nagyvázsony Község Önkormányzata

Projekt azonosító száma: TOP -3.1.1.-15 – VE1 – 2016 – 00012

A szerződött támogatás összege: 272.675.323 Ft, azaz kétszázhetvenkétmillió hatszázhetvenötezer háromszázhuszonhárom forint

A támogatás mértéke: 100 %-os vissza nem térítendő európai uniós támogatás

A projekt tartalmának rövid bemutatása: Nagyvázsony és a Művészetek Völgyének települései a Széchenyi 2020 program TOP-3.1.1-15 pályázati kódszámú, Fenntartható települési közlekedésfejlesztés elnevezésű pályázati konstrukció keretei között valósul meg. A közel 272,8 millió Ft-os európai uniós támogatás segítségével a biztonságos közlekedésfejlesztés körülményeinek megteremtése, a kerékpáros és a közösségi közlekedés fejlesztése valósul meg a térségben,