KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY

NAGYVÁZSONY POLGÁRMESTERE ezúton is értesíti az érintetteket, hogy 2021. július 19. és 2021. augusztus 14. között a Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán (Kinizsi  Pál u. 96.),és ügyfélfogadási időben a Hivatal épületébenvalamint Nagyvázsony Község Önkormányzatának honlapján a Nagyvázsony településképének védelméről szóló23/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelet (TKR)módosításának tervezetemegtekinthető. Nagyvázsony 2021.07.16 Fábry Szabolcs János polgármester A 2021. augusztus 14-ig véleményezhető…

Tájékoztatás külföldre távozó gyermekek, tanulók szüleinek jelentési kötelezettségéről

Ezúton hívom fel a külföldre távozó gyermekek, tanulók szüleinek figyelmét az alábbi bejelentési kötelezettségeikre: –          Az óvodaköteles gyermek esetében az EMMI rendelet 20.§ (2) bekezdése alapján a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni…