2018. október 30. képviselő-testületi ülés napirendek és előterjesztések

  1. Javaslat Nagyvázsony község szociális célú tűzifa támogatás rászorultsági szabályairól és igénylésének feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotására
  2. Javaslat Nagyvázsony község helyi adókról szóló rendeletének módosítására]
  3. Javaslat Nagyvázsony község építési telkek értékesítéséhez kapcsolódó támogatásról szóló rendeletének megalkotására (az anyag később kerül kiküldésre)
  4. EFOP-1.5.2. – 16-2017-00032 „Humánszolgáltatások fejlesztése Nagyvázsonyban, Pulán, Kapolcson, Mencshelyen és Badacsonytomajon” kódszámú pályázathoz kapcsolódó ajánlatok kiválasztása
  5. T902-I/2017 kódszámú nagyvázsonyi Zsidó temető kőfalkerítés felújítása c. pályázat kivitelezésére beérkezett árajánlatok kiválasztása (az anyag később kerül kiküldésre)
  6. Házi beemelők villamos energia ellátása
  7. Nagyvázsony Község Önkormányzat GDPR szabályzatának elfogadása
  8. Döntés a Veszprémi Családsegítő és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás megszűnésével kapcsolatban (az anyag később kerül kiküldésre)
  9. 2018. évi közmeghallgatás előkészítése
  10. Egyéb ügyek