KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY

NAGYVÁZSONY POLGÁRMESTERE ezúton is értesíti az érintetteket, hogy 2021. július 19. és 2021. augusztus 14. között a Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán (Kinizsi  Pál u. 96.),és ügyfélfogadási időben a Hivatal épületébenvalamint Nagyvázsony Község Önkormányzatának honlapján a Nagyvázsony településképének védelméről szóló23/2017. (XII.13.) önkormányzati rendelet (TKR)módosításának tervezetemegtekinthető. Nagyvázsony 2021.07.16 Fábry Szabolcs János polgármester A 2021. augusztus 14-ig véleményezhető…

Nagyvázsony Község TRE módosítása

Előzetes tájékoztatási szakasz véleményezési anyag FELHÍVÁS! Nagyvázsony Község Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagyvázsony Község Településrendezési Eszközeinek – Nagyvázsony 959 hrsz.-ú, valamint 0417/2 hrsz-ú területeivel összefüggő – módosítása elkészült. Az elkészült partneri véleményezésre szánt anyagot a honlapon áttanulmányozhatják A Partnerségi egyeztetés Lakossági fórumának lefolytatása kizárólag elektronikus úton történik.* A fenti dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket jelen…